Menas. Kultūra. Laisvalaikis
Sienų tapyba Valkininkuose
Birutė Žilytė ir Algirdas Steponavičius
Publikacijos

Nuorodos internete:

Kitos publikacijos:

 • 1964 – žurnale „Dailė“ (nr. 7, p. 39) rašoma apie vaikų kavinę „Nykštukas“.
 • 1966  – N. Rozanova, „Obrazy Algirdasa Steponavičiusa“. Žurnale „Tvorčestvo“ (nr. 5) rašoma apie A. Steponavičiaus kūrybą.
 • 1968 – architektas Z. Liandzbergas pakvietė A. Steponavičių ir B. Žilytę nutapyti vaikų sanatorijos „Pušelė“ pereinamojo koridoriaus sieną.
 • 1971 – A. Steponavičius parašė tekstą apie kartu su B. Žilyte pasakų motyvais nutapytą „Pušelės“ sienų tapybą.
 • 1971 – T. Sakalausko straipsnis „Valkininkų freskos“ žurnale „Švyturys“  (nr. 17, p. 27-29).
 • 1971 – nuotrauka prie Valkininkų freskos „Literatūroje ir mene“ (1971-07-31, p. 4).
 • 1971 – B. Žilytės ir A. Steponavičiaus nuotrauka prie „Pušelės“ sienų tapybos „Literatūroje ir mene“ (1971-10-30).
 • 1972 – F. Miuleris, „Tarybų Lietuvos kultūrinio gyvenimo įspūdžiai“ žurnale „Das Volk“ (Erfurtas, 1972-01-05).
 • 1972 – Vaikų žurnalo „Genys“ (nr. 2) viršeliuose – sieninės tapybos „Pušelė“ fragmentas – „Eglė“ ir „Mergelė gulbė“.
 • 1972 – J. Navadniece laikraštyje „Padomju jaunatne“ (nr. 101, Ryga, 1972-05-23) rašo apie B. Žilytės ir A. Steponavičiaus freskas Valkininkų vaikų sanatorijoje „Pušelė“.
 • 1972 – „Po šalis plačiausias“. „Literatūroje ir mene“ (1972-06-24) rašoma apie J. Nuovadniecės straipsnį Valkininkų freskų tema.
 • 1973 – Z. Žemaitytė, „Apie knygeles, tikrus bei netikrus katinus ir vaikus“. Pasikalbėjimas su A. Steponavičiumi „Kultūros baruose“ (nr. 3, p. 49-50).
 • 1973 – A. Mačiulis, „Sąveikos problema“. „Literatūroje ir mene“ (1973-10-27) rašoma apie Valkininkų freskų erdvę.
 • 1974 – A. Mačiulis, „Architektūros tektonikos reikšmė menų sąveikoje“ žurnale „Statyba ir architektūra“ (nr. 9, p. 12).
 • 1974 – I. Azizian, „Vzaimodeistvije iskusstv. Kompozicija. Metod. Aspekt problemy“ žurnale „Architektura SSSR“ (1974, nr. 9, p. 45-50). Straipsnis iliustruotas B. Žilytės ir A. Steponavičiaus freskų Valkininkuose nuotraukomis).
 • 1975 – B. Klova, „Lietuvių monumentalioji dekoratyvinė tapyba. Freska. Sgrafitas. Mozaika“ („Vaga“, Vilnius, 1975; p. 31, 32, 35). Minima sienų tapyba Valkininkuose ir kavinėje „Nykštukas“.
 • 1975 – V. Lebedeva, „Detskij sanatorij v Valkininkaj“ knygoje „Sovetskoje monumentalnoje iskusstvo“ (Maskva, 1975, p. 85-87).
 • 1976 – A. Mačiulis, „Cobemckoe monymenmalnoe uckyccmbo 74“. „Monumentalioji tapyba šiuolaikinėje lietuviškoje architektūroje“ („Sovietskij xydožnik“, Maskva, p. 82, 84).
 • 1976 – E. Puzdrowski, „Sen, metafora i konstrukcja“. „Czas“ (nr. 39, 1976-09-26, p. 19)
 • 1977 – „Otnošenije meždu iliustraciej i freskoj. Žilyte“ – Ela Gankina, chudožnik v sovremenoi detskoj knyge (Maskva; „Sovietskij chydožnik“, p. 103-105).
 • 1978 – „Vilniaus architektūra“ (Vilnius, „Vaga“, 1978, p. 220). „Nykštuko“ kavinės interjero fragmentas.
 • 1978 – J.  Leonas, „Izobrazitelnoje iskusstvo Litovskoj SSR“ (Maskva; „Sovietskij chudožnik“, p. 3, 5).
 • 1979 – D. Vroblewska „Basnie al fresco“ („Pasakos iš freskų“) žurnale „Projekt“ (nr. 1/128, p. 48-51). Apie sieninę tapybą vaikų sanatorijoje „Pušelė“.
 • 1979 – A. Počiulpaitė, „Postiženie skazki“ žurnale „Litva literaturnaja“ (nr. 6., p. 95, 96).
 • 1980 – I. Geniušienė, „Stebuklingoj pasakų erdvėj“ žurnale„Gimtasis kraštas“ (nr. 51).
 • 1980 – E. Liegutė, „Vieversio giesmės klausydamas“. Pokalbis su A. Steponavičiumi ir B. Žilyte apie vaikiškų knygų iliustracijas žurnale „Švyturys“ (1980, nr. 4, p. 8, 9).
 • 1980 – V. Kisarauskas, „O, kiek būtų galima parašyti apie Birutės Žilytės dailę…“. Sveikinimas jubiliejaus proga „Kultūros baruose“ (1980, nr. 6, p. 74).
 • 1980 – I. Korsakaitė, „Vaivorykštės keliu“ žurnale „Literatūra ir menas“ (1980-08-30).
 • 1981 – „Dailininkai kuria vaikams“ Šilalės laikraštyje „Artojas“ (1981-12-26, p. 3).
 • 1981 – „Vilnis“ (1981-12-10, nr. 25, p. 8). „A.  Steponavičius ir B. Žilytė atnaujina „Pušelės“ sieninę tapybą Valkininkuose“.
 • 1983 – I. Korsakaitė, „Birutė Žilytė“. Žurnalas „Dailė“ (nr., 24).
 • 1985 – J. Gembickis, „Exkurzia do sveta zazrakov“. „Cvet socializmu“ (Bratislava, nr. 37). Tekstas apie A. Steponavičių ir jo šeimą.
 • 1989 – J. Černilevskis, „Videt mir po-svoemu“. Pokalbis su A. Steponavičiumi žurnale „Slovo“ (nr. 11).
 • 1991  – I. Korsakaitė, „Aš mažas akmenėlis dangaus pakrašty…“ žurnale „Literatūra ir menas“ (1991-02-09, p. 3).
 • 1992 – A. Steponavičius, „Einu padrėkusiu taku, tarp juodalksnių aukštai dangus rausvėja“ T. Sakalausko knygoje „Išmintingųjų puota“ (kultūros žurnalo „Santara“ biblioteka. Penktoji knyga, p. 158-166).
 • 1995 – A. Steponavičius, „Paslaptingas būties švytėjimas“ žurnale „Kultūros barai “ (nr. 2., p. 29-32).
 • 1998 – A. Andriuškevičius, „72 lietuvių dailininkai – apie dailę“. A. Steponavičius (1927-1996) apie pasaulėjautą, kūrybą, piešinius knygai.
 • 1998 – A. Andriuškevičius, „72 lietuvių dailininkai – apie dailę“. B. Žilytė. (g. 1930). Apie baimę ir paslapties trauką.
 • 1998  – T. Sakalauskas,„Duetai“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius,  1998, p. 30-38). „Duetas III.Pokalbininkas grafikas Algirdas Steponavičius“.
 • 2001 – G. Anisimov, „Abėcėlė milžinui“ žurnale „Naujoji romuva“ – A. Steponavičiaus laiškas (nr. 3, p. 29-33).
 • 2002 – B. Žilytė sudarė A. Steponavičiaus kūrybos knygą „Algirdas Steponavičius. Paslaptingas būties švytėjimas“ (R. Paknio leidykla, Vilnius). Knygoje atsiveria ir vaikų sanatorijos „Pušelė“ sienų tapybos fragmentų nuotraukos (fotografas Kęstutis Stoškus). Meniniame knygų konkurse kūrybos knyga apdovanota Lietuvos dailininkų sąjungos premija.
 • 2002 – R. Mikšionienė, „Albume skleidžiasi neįtikėtina pasaulio vizija“ „Lietuvos ryte“ (liepos 30 d., nr., 174).
 • 2002 – A. Musteikis, „Per pirštų virpesį – į visatos tirštybę“ iliustruotame kultūros metraštyje „Dienovidis“ (2002-09-19, p. 30-33).
 • 2003 – M. Dūda, „Paslaptingai švytinti vabalo šarvų tuštuma“ žurnale „Šiaurės Atėnai“ (2003-02-08, nr. 5).
 • 2003 – A. Musteikio ir B. Žilytės pokalbis „Esu pasaulio pievoje“ žurnale „Dienovidis“ (nr. 2-3, p. 56-62).
 • 2008  – A. Steponavičiaus ir B. Žilytės sienų tapybos vaikų sanatorijoje „Pušelė“ fragmentai žurnale „Naujoji romuva“ (nr. 4).
 • 2010  – R. Urbonienė, „Birutė Žilytė: žaidžiu pasaulio atsiradimą“ žurnale „Dailė“ (nr. 1; p. 60-69).
 • 2010  – R. Marcinkevičiūtė, „Pasivaikščiojimas su Birute Žilyte pasakiškai baisiu pasaulio kraštu, arba kraujo dėmės ant Aukso obuolio“ žurnale „Kultūros barai“ (nr. 3, p. 47, 48).
 • 2010  – „Birutės Žilytės kūrybos paroda „Skaidri tamsa“, pokalbis su parodos kuratore Regina Urboniene“ žurnale „Literatūra ir menas“ (2010-03-12).
 • 2010 – K. Stančienė, „Drumzlinos upės lobiai: Birutės Žilytės paroda „Skaidri tamsa“ Nacionalinėje dailės galerijoje“ žurnale „7 meno dienos“ (2010-04-02, p. 1, 7).
 • 2010 – R. Mikšionienė, „Pasakos erdvė – baugi“ laikraštyje „Lietuvos rytas“ (2010-03-22).
 • 2010 – A. Jablonskienė, „Aukso obuolių skonis“ laikraštyje „Respublika“ (2010-03-17).
 • 2014 – B. Žilytė, „Birutė Žilytė. Paslaptingas būties švytėjimas“ (R. Paknio leidykla).
 • 2015 – K. Stančienė, „Laiko pinklėse: Birutės Žilytės ir Algirdo Steponavičiaus freskų saulėlydis?“ žurnale „Kultūros barai“ (2015, nr. 1, p. 48-50).
 • 2015 – G. Liandzbergienė, „Vaikystės piešinių sugrįžimas“ žurnale „Žmonės“(2015-04-02, nr. 14).
 • 2016 – G. Liandzbergienė, „Norėjau piešti dar tada, kai nežinojau žodžio „dailininkė…“ Pokalbis su B. Žilyte žurnale „Žmonės. Legendos“ (nr. 1).
 • 2017 – A. Ercmonaitė, „Paslaptingo švytėjimo sienų tapyba“ žurnale „Naujoji Romuva“ (2017-04, p. 15-19).

 • 1960 – knyga „Lietuvos TSR valstybinis dailės institutas“ (Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, Vilnius).
 • 1970 – V. Kisarauskas, „Grįžtanti vaikystė“ žurnale „Kultūros barai“ (nr. 6, 1970, p. 16-19).
 • 1971 – V. Pivovarov, „O chrabroj Vilniuskoj deve“ žurnale „Detskaja literatura“ (nr. 12, p. 30, 31).
 • 1979 – D. Vroblevska, „Basnie al fresco“ žurnale „Projekt“ (nr. 1/1288, p. 48-51).
 • 1981 – „Dailininkai kuria vaikams“ Šilalės žurnale „Artojas“ (1981-12-31).
 • 1981 – „Vilnis“ (nr. 25, 1981-12-10, p. 8).
 • 1988 – „Nenumaldomai juda gyvenimo procesija“ žurnale ,,Dailė“ (nr. 22, p. 107-109).
 • 1997 – A. Steponavičius „Atsimenu dailininką Joną Švažą“ žurnale „Naujoji romuva“ (nr. 9-10, p. 38-40).
 • 2001 – G. Anisimov, „Abėcėlė milžinui“. Algirdas Steponavičius“ žurnale „Naujoji romuva“ (nr. 3, p. 29-33).
 • 2001 – G. Anisimov „Pasaka visada greta. Birutė Žilytė“ žurnale „Naujoji romuva“ (nr. 3, p. 34, 35).
 • 2002 – I. Korsakaitė „Piešdamas einu gilyn į būtį…“ žurnale „Naujoji romuva“ (nr. 4. p. 21, 32, 33).
 • 2003 – „Būties švytėjimas“ (dr. A. Kačerauskienės pokalbis su B. Žilyte) žurnale „XX amžius“ (nr. 30, 2003-04-16, p. 3, 4).
 • 2007 – B. Žilytė, „La peinture d‘Algirdas Steponavičius: le mysterieux miroitement de l‘etre“ žurnale ,,Cahiers Lituaniens“ (nr. 8, p. 31-35).
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai („cookies“), kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Paspausdami SUTINKU arba tęsdami naršymą, jūs sutinkate su portalo slapukų politika. Atjungti slapukus galite savo naršyklės nustatymuose.

Užsiprenumeruokite ir gaukite aktualiausius bei populiariausius straipsnius meno, kultūros ir laisvalaikio temomis tiesiai į savo el. pašto dėžutę!