Menas. Kultūra. Laisvalaikis
Publikuota: 2018 m. rugsėjo 21 d. 20:02
Venecijos karnavalo akcentas – Marijų šventė

Pagal venecijietišką tradiciją, kasmet, sausio 31 dieną, jaunavedžių poros buvo sutuokiamos San Pietro di Castello bažnyčioje, o šia proga mieste vykdavo šventės, šokiai, būdavo ruošiamos vaišės. Dvylikai neturtingų miesto merginų taip pat buvo leidžiama susituokti, o jų sutuoktuvių išlaidos – kraičiai, apranga, papuošalai – padengiami. 973 metais, vykstant vienai tokių švenčių, į miestą įsiveržė piratai, kurie, išžudę didelę dalį šventės dalyvių, pagrobė ne tik merginų kraičius, bet ir pačias merginas. Vis dėlto venecijiečiams pavyko merginas ir turtus susigrąžinti, o šis įvykis šventei suteikė iki tol neregėtą svarbą.